News

Vyrastali na ulici, no teraz...

There are no translations available.

Je na vás, ako budú pokračovať príbehy detí ulice v Angole.

Prispejte na zbierku Tehlička, podporte centrum Kala-Kala a zachráňte deti ulice.

Vyhlasujeme už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité. Zbierka bude prebiehať počas pôstu. Začne v utorok 4. marca 2014 o 19:00 benefičným Koncertom pre deti ulice v Angole v bratislavskom UPeCé s dobrovoľným vstupným. Účinkovať bude  HEX, Marián Čekovský & Band, Simona Martausová, ABADÁ Capoeira, Michal Žák, Slávka Tkáčová – Gospel talent 2013. Zbierka vyvrcholí 21.4. na Veľkonočný pondelok. Zbierka vyvrcholí 21.4. na Veľkonočný pondelok.

Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí ulice, ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Vláda chcela túto situáciu riešiť omnoho ráznejším a násilnejším spôsobom, takže zrod centra predstavoval veľmi perspektívnu a mnoho sľubujúcu alternatívu. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Centrum Kala-Kala pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – saleziánmi.

Príbeh jedného z mnohých

Domilsona (15) do centra poslala vlastná mama. Jeho rodina žije na jednej z najhorších ulíc v luandskej štvrti Cazenga. Jedného dňa tam stretol partiu výtržníkov. Keď sa spolu začali rozprávať, nechceli mu dovoliť odísť. Jeden z nich vytiahol zbraň, namieril naň a povedal: “Ostaneš s nami! Budeš zháňať marihuanu alebo prepadávať ľudí na ulici. Rozhodni sa!” Potom, keď doma všetko povedal mame, zbalila mu veci a poslala ho dočasne k tete. Nechcela, aby skončil rovnako ako množstvo detí na ich ulici. Keď neskôr skontaktovala saleziánov, prišiel do Kala-Kala. „Ani cez prázdniny som nešiel domov. Zostal som  u tety. Bojím sa o život,  ak by som ich ešte stretol“, povedal Domilson, ktorý je druhým rokom v centre.

Do verejnej zbierky Tehlička sa každoročne zapájajú deti z materských a základných škôl, nechýbajú mládežníci ba aj celé rodiny. Naši dobrovoľníci pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Sú dostupné na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť sa môže zapojiť darovaním online a tiež zdieľaním výzvy. Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877 alebo vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu 2620852641/1100.

„Pozývame, Vás aby ste sa zapojili do verejnej zbierky Tehlička a finančne podporili chod centra pre deti z ulice Kala-Kala,” vyzýva Peter Jacko SDB, predseda SAVIO o. z.

Podporte nás 2 %

There are no translations available.

Vaše 2 % nám podporia rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí, na Slovensku rozvoj dobrovoľníctva a zvyšovanie citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe.

V minulosti sme z Vašich 2 % podporili: vzdelávanie dobrovoľníkov, organizáciu letných táborov na Zakarpatskej Ukrajine, projekt Alfabetizácie v Angole, činnosti mládežníckeho strediska v Jakutsku a tiež činnosti nášho združenia na Slovensku

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Právnické osoby

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Zamestnanci

Naše údaje:

Názov: SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International Organization/
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30 79 95 62

Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

Spojení vďaka vám

There are no translations available.

Milí priatelia,

Po troch týždňoch finančnej zbierky na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán, sme prijali od mnohých ľudí zo Slovenska i zo zahraničia veľmi štedré dary. Na účet zbierky a v hotovostných daroch sme doteraz prijali financie v hodnote 77 477 €.

V najbližších dňoch a týždňoch budú tieto financie zmierňovať utrpenie ľudí postihnutých občianskou vojnou v Južnom Sudáne. Miestna saleziánska komunita ich použije na nákup liekov, prikrývok, sieťok proti moskytom, matracov, jedla, materiálu na stany, odevov, pohonných hmôt potrebných na prevoz rodín do bezpečia a odmeny pre strážcov na ochranu počas prevozu.

V mene zapojených organizácií SAVIO o.z., Saleziáni don Bosca, Dobrá novina, eRko, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku vám úprimne ďakujeme za podporu, šírenie tejto myšlienky a do ďalšej vašej práce vyprosujeme Božie požehnanie.

Peter Jacko SDB, predseda SAVIO o.z.

Spojení pre Južný Sudán

There are no translations available.

Občianske združenie SAVIO a Saleziáni dona Bosca, v spolupráci s organizáciami eRko, Dobrá novina, Domka, Laura, FMA – Dcéry Márie Pomocnice a s ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov vyhlasuje verejnú zbierku na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán.

Výťažok zo zbierky bude použitý pre utečencov na nákup liekov, matracov, jedla, materiálu na stany, odevov, prikrývok, sieťok proti moskytom, pohonných hmôt potrebných na prevoz do bezpečia. Ide približne o 400 až 500 rodín, najmä ženy a deti, ktoré našli bezpečné útočisko v saleziánskej misii dona Bosca v Jube, v Južnom Sudáne. Táto misia je dlhodobým partnerom pre saleziánske občianske združenie SAVIO.

Zapojiť sa môžete darovaním online a tiež zdieľaním výzvy.  Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním finančného daru na číslo účtu 29 23 907 582/1100.

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú použité na akútnu pomoc rodinám v núdzi.

Viac informácií na: www.terazvsudane.sk

Povolenie MV SR k verejnej zbierke - TU.

Odchod dobrovoľníkov z Južného Sudánu

There are no translations available.

V sobotu 11. januára dorazili tri saleziánske dobrovoľníčky (Mirka, Magdaléna a Katka) konečne do Nairobi, hlavného mesta Kene.

Od augusta 2013 pracovali ako dobrovoľníčky rozvojovej pomoci pri saleziánskej misii v meste Tonj v Južnom Sudáne. Pôsobili v miestnej nemocnici, v školách a v administratíve saleziánskeho domu. V krajine hrozí vypuknutie občianskej vojny. V ozbrojenom konflikte doteraz zomrelo viac ako 1000 ľudí a 200 000 ľudí nútene opustilo svoje domovy a sú na úteku pred krvavým konfliktom.

Read more...

Page 1 of 16

Start  Prev    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next  End