News

Aj 2% pomáhajú šíriť dobro

There are no translations available.

Vaše 2 % podporia rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí, na Slovensku rozvoj dobrovoľníctva a zvyšovanie citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe.

V minulosti sme z Vašich 2 % podporili: vzdelávanie dobrovoľníkov, organizáciu letných táborov na Zakarpatskej Ukrajine, projekt Alfabetizácie v Angole, činnosti mládežníckeho strediska v Jakutsku a tiež činnosti nášho združenia na Slovensku

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Právnické osoby

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Zamestnanci

Naše údaje:

Názov: SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International Organization/
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30799562

Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

Koncert pre deti ulice Stredoafrickej republiky

There are no translations available.

Srdečne Vás pozývame budúci týždeň utorok 17. februára na koncert - otváracie podujatie už 10. ročníka verejnej zbierky Tehlička o 19.00 v bratislavskom UPeCé v Mlynskej doline. Účinkujú Korben Dallas, Katarína Koščová, Skafander. Programom Vás budú sprevádzať Martina a Vlado Žákovci. Vstupné v cene 5,- eur sa bude vyberať na mieste.

Tento rok je verejná zbierka venovaná deťom ulice Stredoafrickej republiky (SAR), ktoré po vojensko-politickom konflikte zostali opustené na ulici. Návrat do školy je ich jedinou šancou na normálny život. Kúpou viacerých vstupeniek na koncert nám pomôžete zabezpečiť knihy, školské lavice, obnoviť triedy pre väčší počet detí. Pomôžte deťom ulice v SAR spolu s nami.


Registrácia do Tehličky 2015 je otvorená

There are no translations available.

Počas krízy sú to vždy deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Nie je to inak ani v Stredoafrickej republike.

Po vojensko-politickom konflikte tam zostali tisíce detí opustené na ulici. Odchádzajú predčasne zo školy. Musia uživiť seba, svoje rodiny, prepadávajú drogám, banditizmu, alebo prostitúcii. Stávajú sa deťmi ulice.

Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými zručnosťami je presne to, čo ich môže zachrániť. Momentálne sú však mnohé triedy a ich vybavenie zničené. Vyučovanie prebieha v provizórnych triedach, často pod holým nebom. Žiaci trpia absolútnym nedostatkom učebných pomôcok, kníh a zošitov. Nedostatočné kapacity tried nedokážu prijať všetkých žiakov.

Pomôžte deťom ulice v Stredoafrickej republike spolu s nami počas 10. jubilejného ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička od 17. februára do 4. apríla 2015. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít. Zabezpečíme, aby deti ulice mohli postupovať v školskom vzdelávaní čo najdlhšie.

Chystáme pre Vás sprievodné aktivity a materiály, ktoré Vám pomôžu pri príprave a animácii Vašich podujatí. Všetkými týmito aktivitami nielen pomôžete druhým, ale aj spoločne prežijete pôst úplne inak. Staňte sa aj tento rok súčasťou saleziánskeho diela.

Registrovanie do Tehličky bude prebiehať elektronicky. Ak ste škola, stredisko, spoločenstvo alebo skupina registrujte sa cez tento FORMULAR. Rodiny a stretká si môžu vyžiadať podporné materiály TU.

Potrebujeme Vás, aby saleziánske strediská v Stredoafrickej republike mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu detí.

Tešíme sa vás.

Rozvojový deň 2014

There are no translations available.

14. októbra 2014  vás pozývame na 10. ročník Rozvojového dňa do Starej tržnice v Bratislave. V našom stánku vás oboznámime s problémami krajín ako Južný Sudán, Keňa, Angola, Azerbajdžan či Sibír a dobrovoľníctve v nich. Pripravili sme si pre vás kvíz, hru s mapou Afriky či prácu s korálikmi. U nás môžete získať indíciu do PCD hry. Nebude chýbať ani tradičná azerbajdžanská sladkosť - pachlavu. Po 16.00 si budete môcť vypočuť rozprávanie o Keni.Okrem návštevy nášho stánku na vás čaká bohatý celodenný program venovaný životu vo férovejšom svete, ktorý pripravila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a jej členovia.

Program:

10.00 - 12.00 Workshopy pre deti a školy
12.00 - 13.00 Bubnovačka s La3no Cubano
13.00 - 13.40 Globálna kuchyňa - varíme s Jem ine
13.00 - 17.00 Dokumentárne filmy z festivalu Jeden svet
14.30 - 16.00 Rozprávanie dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov
16.00 - 17.00 Diskusia: Keď jedna ruka dáva, ale druhá berie viac
18.00 Benefičný koncert SwingGang a Živé kvety

Počas celého dňa bude prebiehať PCD hra a fotografická výstava ľudské práva v rozvojovej spolupráci a ochutnávka výstavy o dôstojnej práci Nechali nás v štichu

Vstupné na podujatie je min. 2 EUR. Podporíte ním zbierku ŽI FÉR a v rámci nej šesť rozvojových projektov vo svete a jeden projekt globálneho vzdelávania na Slovensku.

Si super Slovensko. Ďakujeme

There are no translations available.

Takto zneli ďakovné slová chlapcov z centra Kala-Kala v Angole. Pripájame sa a ďakujeme všetkým partnerom a darcom, ktorí pomohli a finančne prispeli počas verejnej zbierky Tehlička v tomto roku.

Tento rok v marci sme vyhlásili už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Podporiť zbierku bolo možné do 31.júla 2014

Do verejnej zbierky Tehlička sa zapojilo 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o. z. pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, zaslaním SMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet.Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520, 74 EUR. Náklady na konanie zbierku tesne presiahli 16 percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR  na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet našich projektových partnerov, ktorými sú Saleziáni dona Bosca, 19. Augusta 2014. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité.

Srdečne ďakujeme Triad Advertising za pro bono realizáciu kampane a tiež ostatným partnerom: Devin printing house, s.r.o., Fórum donorov – DMS, Saleziáni dona Bosca, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Laura - Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku, don Bosco Dnes, Zoznam.sk, Mega & Loman, s. r. o., TV NOE, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Svet kresťanstva, Záhorácke rádio, Výveska.sk.


Page 1 of 17

Start  Prev    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next  End