News

Rozvojový deň 2014

There are no translations available.

14. októbra 2014  vás pozývame na 10. ročník Rozvojového dňa do Starej tržnice v Bratislave. V našom stánku vás oboznámime s problémami krajín ako Južný Sudán, Keňa, Angola, Azerbajdžan či Sibír a dobrovoľníctve v nich. Pripravili sme si pre vás kvíz, hru s mapou Afriky či prácu s korálikmi. U nás môžete získať indíciu do PCD hry. Nebude chýbať ani tradičná azerbajdžanská sladkosť - pachlavu. Po 16.00 si budete môcť vypočuť rozprávanie o Keni.Okrem návštevy nášho stánku na vás čaká bohatý celodenný program venovaný životu vo férovejšom svete, ktorý pripravila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a jej členovia.

Program:

10.00 - 12.00 Workshopy pre deti a školy
12.00 - 13.00 Bubnovačka s La3no Cubano
13.00 - 13.40 Globálna kuchyňa - varíme s Jem ine
13.00 - 17.00 Dokumentárne filmy z festivalu Jeden svet
14.30 - 16.00 Rozprávanie dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov
16.00 - 17.00 Diskusia: Keď jedna ruka dáva, ale druhá berie viac
18.00 Benefičný koncert SwingGang a Živé kvety

Počas celého dňa bude prebiehať PCD hra a fotografická výstava ľudské práva v rozvojovej spolupráci a ochutnávka výstavy o dôstojnej práci Nechali nás v štichu

Vstupné na podujatie je min. 2 EUR. Podporíte ním zbierku ŽI FÉR a v rámci nej šesť rozvojových projektov vo svete a jeden projekt globálneho vzdelávania na Slovensku.

Si super Slovensko. Ďakujeme

There are no translations available.

Takto zneli ďakovné slová chlapcov z centra Kala-Kala v Angole. Pripájame sa a ďakujeme všetkým partnerom a darcom, ktorí pomohli a finančne prispeli počas verejnej zbierky Tehlička v tomto roku.

Tento rok v marci sme vyhlásili už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom bolo vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Podporiť zbierku bolo možné do 31.júla 2014

Do verejnej zbierky Tehlička sa zapojilo 148 materských, základných a stredných škôl a takmer 25 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Dobrovoľníci SAVIO o. z. pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Široká verejnosť sa mohla zapojiť darovaním online prostredníctvom www.tehlicka.sk, zaslaním SMS, vkladom či prevodom finančného daru na bankový účet.Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 86 520, 74 EUR. Náklady na konanie zbierku tesne presiahli 16 percent. Čistý výnos 72 626,20 EUR  na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala bol odoslaný na účet našich projektových partnerov, ktorými sú Saleziáni dona Bosca, 19. Augusta 2014. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité.

Srdečne ďakujeme Triad Advertising za pro bono realizáciu kampane a tiež ostatným partnerom: Devin printing house, s.r.o., Fórum donorov – DMS, Saleziáni dona Bosca, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Laura - Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku, don Bosco Dnes, Zoznam.sk, Mega & Loman, s. r. o., TV NOE, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Svet kresťanstva, Záhorácke rádio, Výveska.sk.


Vyrastali na ulici, no teraz...

There are no translations available.

Je na vás, ako budú pokračovať príbehy detí ulice v Angole.

Prispejte na zbierku Tehlička, podporte centrum Kala-Kala a zachráňte deti ulice.

Vyhlasujeme už 9. ročník verejnej zbierky Tehlička. Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú správne použité. Zbierka bude prebiehať počas pôstu. Začne v utorok 4. marca 2014 o 19:00 benefičným Koncertom pre deti ulice v Angole v bratislavskom UPeCé s dobrovoľným vstupným. Účinkovať bude  HEX, Marián Čekovský & Band, Simona Martausová, ABADÁ Capoeira, Michal Žák, Slávka Tkáčová – Gospel talent 2013. Zbierka vyvrcholí 21.4. na Veľkonočný pondelok. Zbierka vyvrcholí 21.4. na Veľkonočný pondelok.

Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí ulice, ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Vláda chcela túto situáciu riešiť omnoho ráznejším a násilnejším spôsobom, takže zrod centra predstavoval veľmi perspektívnu a mnoho sľubujúcu alternatívu. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Centrum Kala-Kala pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – saleziánmi.

Príbeh jedného z mnohých

Domilsona (15) do centra poslala vlastná mama. Jeho rodina žije na jednej z najhorších ulíc v luandskej štvrti Cazenga. Jedného dňa tam stretol partiu výtržníkov. Keď sa spolu začali rozprávať, nechceli mu dovoliť odísť. Jeden z nich vytiahol zbraň, namieril naň a povedal: “Ostaneš s nami! Budeš zháňať marihuanu alebo prepadávať ľudí na ulici. Rozhodni sa!” Potom, keď doma všetko povedal mame, zbalila mu veci a poslala ho dočasne k tete. Nechcela, aby skončil rovnako ako množstvo detí na ich ulici. Keď neskôr skontaktovala saleziánov, prišiel do Kala-Kala. „Ani cez prázdniny som nešiel domov. Zostal som  u tety. Bojím sa o život,  ak by som ich ešte stretol“, povedal Domilson, ktorý je druhým rokom v centre.

Do verejnej zbierky Tehlička sa každoročne zapájajú deti z materských a základných škôl, nechýbajú mládežníci ba aj celé rodiny. Naši dobrovoľníci pre nich pripravili sprievodné aktivity a materiály. Sú dostupné na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť sa môže zapojiť darovaním online a tiež zdieľaním výzvy. Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877 alebo vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu 2620852641/1100.

„Pozývame, Vás aby ste sa zapojili do verejnej zbierky Tehlička a finančne podporili chod centra pre deti z ulice Kala-Kala,” vyzýva Peter Jacko SDB, predseda SAVIO o. z.

Podporte nás 2 %

There are no translations available.

Vaše 2 % nám podporia rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých ľudí, na Slovensku rozvoj dobrovoľníctva a zvyšovanie citlivosti na potreby druhých ľudí žijúcich v chudobe.

V minulosti sme z Vašich 2 % podporili: vzdelávanie dobrovoľníkov, organizáciu letných táborov na Zakarpatskej Ukrajine, projekt Alfabetizácie v Angole, činnosti mládežníckeho strediska v Jakutsku a tiež činnosti nášho združenia na Slovensku

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Právnické osoby

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Zamestnanci

Naše údaje:

Názov: SAVIO o.z. /Slovak Activity Volunteer International Organization/
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30 79 95 62

Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.

Spojení vďaka vám

There are no translations available.

Milí priatelia,

Po troch týždňoch finančnej zbierky na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán, sme prijali od mnohých ľudí zo Slovenska i zo zahraničia veľmi štedré dary. Na účet zbierky a v hotovostných daroch sme doteraz prijali financie v hodnote 77 477 €.

V najbližších dňoch a týždňoch budú tieto financie zmierňovať utrpenie ľudí postihnutých občianskou vojnou v Južnom Sudáne. Miestna saleziánska komunita ich použije na nákup liekov, prikrývok, sieťok proti moskytom, matracov, jedla, materiálu na stany, odevov, pohonných hmôt potrebných na prevoz rodín do bezpečia a odmeny pre strážcov na ochranu počas prevozu.

V mene zapojených organizácií SAVIO o.z., Saleziáni don Bosca, Dobrá novina, eRko, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku vám úprimne ďakujeme za podporu, šírenie tejto myšlienky a do ďalšej vašej práce vyprosujeme Božie požehnanie.

Peter Jacko SDB, predseda SAVIO o.z.

Page 1 of 16

Start  Prev    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Next  End